Depășire navigare

Creșterea transparenței cheltuirii bugetului local

UPDATE: În data de 4 iulie 2023, consilierii locali PACT pentru Galați, Doru Căstăian și Gregor Teodorescu, au depus un amendament la proiectul inițial, conținând detalii actualizate cu privire la tipurile de informații de transparentizat. Amendamentul poate fi citit aici.

Într-o societate liberă și un stat democratic, politicienii, funcționarii publici și toți ceilalți angajați ai statului au obligația de a servi cetățenii și de a fi transparenți cu aceștia. Dacă politicianul servește interesul instituțiilor și birocrația, acesta frânează dezvoltarea. Dacă politicianul servește interesul cetățenilor și elimină birocrația, acesta încurajează dezvoltarea. De aceea, democrația reală se construiește de jos în sus, dinspre cetățean înspre instituții și nu invers.

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 15 ianuarie 2021, având numărul de înregistrare 18.


Statusul proiectului

În data de 4 iulie 2023,consilierii locali PACT pentru Galați, Doru Căstăian și Gregor Teodorescu, au depus un amendament la proiectul inițial, conținând detalii actualizate cu privire la tipurile de informații de transparentizat. Amendamentul poate fi citit aici.

Până în prezent, Secretarul General al Municipiului Galați nu a introdus proiectul în procedura de transparență decizională, în ciuda faptului că legea impune acest lucru și că am solicitat acest lucru printr-o cerere care poate fi consultată aici

Inițial, proiectul a fost blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69513/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

DA, împotriva Primarului Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 

În data de 22 decembrie 2022, PACT pentru Galați a renunțat la acțiunea în instanță împotriva Primarului Municipiului Galați.

Acțiunea în instanță față de Secretarul General al Municipiului Galați este în pregătire, în cazul în care proiectul nu va fi supus dezbaterii publice prin procedura de transparență decizională. 

 


Descrierea proiectului

Pentru a servi cetățeanul, în afară de exercitarea virtuților, stabilirea oportunității unor decizii și punerea lor în execuție cu bună-credință, politicianul trebuie să dea dovadă de transparență decizională și a cheltuirii banului public. Dintre toate tipurile de transparență, cea mai importantă este transparența bugetară.

În toate comunitățile din Uniunea Europeană dar și în localități din România precum Oradea, Cluj, Sibiu, Primăria publică pe site-ul propriu toate contractele încheiate, plățile efectuate, licitațiile și rezultatele procedurilor de licitație, resursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, lista de investiții precum și toate concesiunile realizate.

Cetățenii din Galați au și ei dreptul să știe pe ce sunt cheltuiți banii lor.

De asemenea, implementarea unui grad mai mare de transparență va duce la îndepărtarea suspiciunilor privind cheltuirea banului public, cât și la o perfectă informare a cetățenilor.

La Galați, contractele încheiate de Primărie, facturile primite la plată, plățile efectuate, licitațiile, rezultatele procedurilor de licitație, concesiunile și terenurile proprietate publică nu sunt publicate pe pagina de internet a instituției sau sunt publicate doar parțial, într-un mod nelizibil. De asemenea, alte documente de interes pentru orice cetățean al municipiului Galați sau pentru presa locală, inclusiv documentele suport pe care le primesc la „mapă” Consilierii Locali înainte de ședință, nu sunt publicate într-un mod transparent.

Această hotărâre vine să pună capăt unei opacități administrative perpetuată în timp.

Pagina oradea.ro poate fi luată ca exemplu de bună practică. Accesând sub-pagina „TRANSPARENȚĂ” pot fi consultate toate aceste informații, și multe altele. http://www.oradea.ro/subpagina/transparen-539-a 

Primăria Galați, Secretariatul General al Municipiului Galați cât și serviciile publice subordonate și societățile comerciale la care Consiliul Local Galați este acționar și asociațiile și fundațiile unde Consiliul Local al Municipiului Galați este asociat, au obligația de a publica, în timp real, pe pagina de internet www.primariagalati.ro toate contractele încheiate, facturile și plățile efectuate, licitațiile și rezultatele procedurilor de licitație, toate sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, lista de investiții, concesiunile, lista obiectelor de inventar, lista tuturor terenurilor și imobilelor din domeniul privat al Primăriei Municipiului Galați, soldurile creditelor la bănci și soldurile la zi ale conturilor municipalității, pe fiecare subcont, precum și documentele suport pentru toate Hotărârile de Consiliu Local care urmează să intre pe ordinea de zi.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului