Depășire navigare

Stadiul proiectelor publice

Odată cu avansarea tot mai rapidă a tehnologiei, din ce în ce mai multe aspecte ale vieților oamenilor devin aproape dependente de accesul cât mai rapid la informații. Totodată, foarte mulți cetățeni devin copleșiți de fluxul de informații care crește exponențial. Accesul rapid la informații corecte și complete este o prioritate, așadar, utilitatea unei căi de comunicare rapide și sigure fiind evidentă.

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 17 decembrie 2021, având numărul de înregistrare 264500.


 

Statusul proiectului

Proiectul a fost retras pentru a i se aduce modificări. Urmează redepunerea.

Inițial, a fost blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69571/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

DA, împotriva Primarului Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 

La data de 22 decembrie 2022, PACT pentru Galați renunță la procesul în instanță


Descrierea proiectului

La nivelul municipiului Galați, se derulează o serie de proiecte și investiții cu fonduri europene, naționale și locale care au impact asupra comunității locale și cetățenilor. 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, este definit de Legea 544 din 12 octombrie 2001 și constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Primăria Municipiului Galați folosește pentru a asigura accesul la aceste informații, pagina de Internet proprie, accesibilă la adresa www.primariagalati.ro care cuprinde detalii parțiale, incomplete sau neactualizate despre aceste proiecte. 

Deși prezentate în secțiunile paginii de internet, unele dintre acestea au detalii despre obiective, data începerii, valoarea, dar lipsește cu desăvârșire stadiul și progresul acestor proiecte. Este important pentru oricare cetățean să cunoască în orice moment, nu doar că s-au început anumite lucrări de investiții, dar și care e stadiul și data actualizată a finalizării acestora. 

Pentru aceasta, solicităm implementarea unei secțiuni pe site-ul Primăriei Municipiului Galați (panou informativ – dashboard) în care sunt grupate toate aceste lucrări, ușor de găsit, iar la fiecare să fie prezentă o bară de progres  (% finalizare) cu stadiul acestora și ultimele noutăți referitoare la lucrare.

Proiectele și lucrările de interes public care vor beneficia de conceptul bară de progres sunt:

  1. Investiții
  2. Demolări și consolidări imobile
  3. Reparații școli
  4. Proiecte europene, în evaluare, implementare și IFI
  5. Achiziții publice în derulare
  6. Alte lucrări

Propuneri (exemple) de modele de prezentare grafică a secțiunii de progres sunt prezentate în Anexă.

Pentru ca cetățenii municipiului Galați să poată beneficia de transparența actului administrativ și să aibă acces la informațiile de interes public este necesară crearea unei secțiuni pe site-ul Primăriei Galați cu stadiul proiectelor și lucrărilor publice.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului