Depășire navigare

Spațiu expozițional stradal

UPDATE: În ședința de Consiliu Local din 31 ianuarie 2023, consilierii locali PACT pentru Galați, Doru Căstăian și Gregor Teodorescu, au depus un amendament la proiectul de buget al Municipiului Galați pentru crearea unui spațiu expozițional stradal compus dintr-o serie de opt expozoare stradale care să expună lucrări ale artiștilor locali. Lucrările expuse aici vor fi schimbate periodic, având rolul de a familiariza comunitatea gălățeană cu patrimoniul cultural vizual local și de a construi un reper identitar pentru orașul Galați. Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

De câteva decenii, tema artei publice se află în centrul discuțiilor privind amenajarea spațiului urban și crearea sau consolidarea unor comunități. Acest  proiect propune tema spațiului public ca muzeu. Astfel, patrimoniul artistic vizual local poate oferi un reper în consolidarea unui model identitar gălățean. 

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 17 decembrie 2021, având numărul de înregistrare 264492.


Statusul proiectului

Blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69534/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

DA, împotriva Primarului Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 


Descrierea proiectului

Atunci când vorbim de planificare urbană, sarcina conturării profilului identitar al unui oraș le revine urbaniștilor, arhitecților și artiștilor. Obiectivele punctuale ale acestor colaborări sunt diverse - de la considerente estetice, la punerea în discuție a unor probleme specifice ale comunității.

Istoricul de artă Miwon Kwon distinge trei ipostaze ale artei în spațiul public:

  1. Artă în spațiu public - Opere de artă, de regulă sculpturi, amplasate în spațiul public, cu rolul de a împodobi sau estetiza parcuri, piațete, promenade sau clădiri publice.
  2. Artă ca spațiu public - De obicei este o încercare de a combina arta, arhitectura și peisajul pentru a crea spații permanente de întâlnire pentru cetățenii orașului.
  3. Artă în interes public - De regulă proiecte sau expoziții temporare în care sunt angrenați diverși actori publici, ONG-uri, pentru a aduce în discuție probleme sociale și comunitare.

Galațiul este casa multor artiști vizuali, fie că aceștia sunt elevi ai Liceului de Arte Dimitrie Cuclin, ai Centrului Cultural Dunărea de Jos, ai Palatului Copiilor, ai diferitelor școli private din domeniul artelor vizuale, studenți ai Facultății de Arte din cadrul Universității Dunărea de Jos, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, artiști consacrați, artiști amatori, artiști de street-art. 

Lucrările lor reprezintă un inestimabil patrimoniu cultural pentru comunitatea gălățeană, de care cetățenii trebuie să se poată bucura. Astfel, este necesar să venim în întâmpinarea acestora prin crearea unui spațiu special amenajat pentru expunerea stradală a acestui patrimoniu. Prin acest demers, vor avea de câștigat și artiștii promovați pe această cale și gălățenii care vor avea ocazia să se bucure de artă zi de zi, fără a trebui să viziteze un muzeu. 

Pe de altă parte, de acest spațiu expozițional stradal va beneficia și Muzeul de Arte Vizuale Galați care deține un extraordinar patrimoniu de artă contemporană românească și străină, fiind o referință importantă în peisajul cultural local și național. 

Pentru a beneficia de toate avantajele expuse mai sus, este necesară crearea unui spațiu expozițional stradal compus dintr-o serie de panouri stradale de expoziție, precum și din bannere sau casete luminoase, după modelul panourilor publicitare, care să expună lucrări ale artiștilor locali și lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Vizuală din Galați. Fiecare panou va consta într-o reproducere a unei lucrări din portofoliul muzeului, cât și o scurtă prezentare a artistului. 

Panourile, bannerele și casetele vor fi instalate pe zona pietonală, de-a lungul traseului propus ce pornește de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Răsvan Angheluță, coboară la punctul de trecere BAC, urmând faleza Dunării până la Elice, parcurgând aleea pietonală ce duce spre statuia “Fata pe valuri” și continuând pe întreaga stradă Domnească, până la Grădina Publică și apoi Parcul Rizer, locul viitorului sediu al Muzeului de Arte Vizuale Galați.

Lucrările expuse aici vor fi schimbate periodic, având rolul de a familiariza comunitatea galățeană cu patrimoniul cultural vizual local și de a construi un reper identitar pentru orașul Galați.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului