Depășire navigare

Salvarea Palatului Simion Gheorghiu

UPDATE:

Pe 13 mai 2024, după 5 ani de efort, o inițiativă cetățenească îngreunată de pandemie, 7000 de semnături de la gălățeni, campanii de conștientizare, proiecte de hotărâre, amendamente la buget, procese în instanță, asistăm la organizarea de șantier pentru reabilitarea Palatului Simion Gheorghiu.

 

Cel mai de suflet proiect al PACT pentru Galați este legat de cea de-a doua direcție strategică și anume regăsirea ethosului local. Ne dorim cu toții un centru istoric reabilitat, așa că ne-am hotărât să facem noi primul pas. Am demarat, încă din 2019, o campanie pentru salvarea acestei clădiri istorice. Palatul Simion Gheorghiu era în proprietatea Primăriei încă dinainte de 2005 dar autoritățile au găsit tot felul de scuze pentru a nu o reabilita. Mai mult, doi primari au și solicitat, la un moment dat, declasarea ca monument istoric, pentru a o demola. Din fericire, nu au reușit, dar această bijuteria arhitecturală nu trebuie lăsată în mizerie ci redată comunității.

Iată cum am acționat în tot acest timp:

 • În ședința Consiliului Local din 19 decembrie 2023, consilierul local Gregor TEODORESCU revine cu o întrebare justificată, ținând cont de faptul că finanțarea pentru reabilitarea clădirii este disponibilă încă din ianuarie 2023: când începe treaba?

 • În ședința Consiliului Local din 27 iulie 2023, consilierul local Gregor TEODORESCU arată că răspunsul City Managerului din ședința anterioară, a conținut mai multe „inexactități” legate de avizele cu privire la lucrările care nu demarează la Palatul Simion Gheorghiu. PACT pentru Galați a făcut propriile interpelări și a aflat lucruri grave:

 • În ședința Consiliului Local din 30 iunie 2023, consilierul local Gregor TEODORESCU întreabă care este stadiul demarării proiectului de reabilitare, în condițiile în care lucrările erau anunțate a începe încă din aprilie 2023:

În ianuarie 2023, datorită campaniei noastre și cu ajutorul tuturor gălățenilor care înțeleg importanța patrimoniului local, PACT pentru Galați a convins Primăria Galați să reabiliteze monumentul istoric, lucru care se va întâmpla prin intermediul unei finanțări acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2022, Componenta 5 – Valul Renovării.

UPDATE:

De la intrarea consilierilor PACT pentru Galați în Consiliul Local al Municipiului Galați, am inițiat următoarele acțiuni în vederea salvării acestei clădiri emblemă a Galațiului:

Proiect de hotărâre privind exprimarea Acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Galați în vederea demarării procedurii de reabilitare integrală a monumentului istoric Casa Simion Gheorghiu, în cadrul exercițiului bugetar 2022

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 22 septembrie 2021, având numărul de înregistrare 198834.

Statusul proiectului

Blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69570/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici

Acțiune în justiție demarată

DA, împotriva Primarului Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 

Descrierea proiectului

Palatul Simion Gheorghiu este un simbol al Galațiului, lăsat în paragină. Reabilitarea Palatului Simion Gheorghiu ar reprezenta o oportunitate de reînviere a zonei istorice gălățene, de înființare a unui spațiu al comunității noastre, cât și o reînviere a unui ethos local pierdut.

În ceea ce privește reabilitarea integrală a monumentului istoric Casa Simion Gheorghiu, aceasta este obligatorie pentru Primăria Municipiului Galați, instituția având obligația să protejeze monumentele istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului. 

În prezent, monumentul istoric se află într-o stare avansată de degradare, această stare fiind accentuată zilnic de condițiile meteo.

Municipiul Galați, în calitate de proprietar al monumentului istoric, cât și Primăria Municipiului Galați, în calitate de administrator al acestuia, au nu numai oportunitatea dar și obligația legală de a consolida, restaura, pune în valoare monumentul istoric în cauză și a-l integra social-economic și cultural în viața colectivităților locale. 

Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.


Proiect de hotărâre privind introducerea în conservare a monumentului istoric Casa Simion Gheorghiu

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 20 septembrie 2021, având numărul de înregistrare 196054.

Statusul proiectului

Blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 70823/04.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici

Acțiune în justiție demarată

DA, împotriva Secretarului General al Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. După peste un an de la depunere, proiectul a intrat în dezbaterea ședinței din 21 decembrie 2022, când ni s-a promis că se va obține o finanțare europeană pentru a fi dus la îndeplinire.

21 decembrie 2022:

 

Descrierea proiectului

Monumentul istoric se află într-o stare foarte avansată de degradare, această stare fiind accentuată zilnic de condițiile meteo, existând un risc iminent de prăbușire și un pericol real pentru siguranța persoanelor, autoturismelor și clădirilor aflate în vecinătate. 

În concret:

 1. Casa Simion Gheorghiu este încadrată în clasa 1 de risc seismic, având afișat pe fațadă simbolul rotund de culoare roșie.
 2. Ferestrele de la nivelurile superioare sunt sparte și se află în această stare de o perioadă de peste 10 ani, fără a fi acoperite cu tablă sau alte materiale uzuale pentru introducerea în conservare a clădirii, aceasta fiind supusă intemperiilor.
 3. Zidul dinspre latura de Est a clădirii este afectat de vegetație distructivă, crescută de la baza acestuia, iar anvelopanta scărilor s-a prăbușit în ultimii ani.
 4. O parte din acoperișul clădirii este prăbușit, fără ca spațiul gol creat să fie acoperit cu o prelată de construcții, sau alte materiale uzuale introducerii în stare de conservare a clădirii, interiorul clădirii (inclusiv demisolul și fundația) fiind supuse intemperiilor și mai ales ploii și ninsorilor.
 5. Ferestrele și accesul de la parter din partea din spate nu au fost în totalitate sigilate cu tablă ci doar cu plasă.
 6. Elemente de fier forjat ce fac parte din caracterul arhitectural ce conferă clădirii calitatea de monument istoric au dispărut de pe fațada acesteia.
 7. Planșeele clădirii se află în stare de pieire.

Municipiul Galați, în calitate de proprietar al monumentului istoric, cât și Primăria Municipiului Galați, în calitate de administrator al acestuia, au nu numai oportunitatea dar și obligația legală de a introduce clădirea în cauză în conservare. 

Date fiind cele de mai sus, situația actuală a clădirii monument istoric este inacceptabilă, motiv pentru care se propune: acoperirea cu tablă sau cu alte materiale uzuale a tuturor ferestrelor de la etajele superioare ale clădirii, pentru a o feri de intemperii, eliminarea întregii vegetații distructive care înconjoară clădirea, montarea unei prelate de construcții impermeabilă sau altor materiale uzuale introducerii în stare de conservare a clădirii peste acoperișul prăbușit, sigilarea integrală a clădirii în partea din spate, finalizarea punerii în siguranță a clădirii începută și neterminată, asigurarea permanentă a pazei clădirii monument istoric.

Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.


Amendament pentru includerea reabilitării Casei Simion Gheorghiu în Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană și Detaliere Plan de Acțiune, Programe și Proiecte teritoriale și Indicatori de Monitorizare privind Zona Urbană Funcțională a mun. Galați

Data inițierii

Acest proiect a fost susținut ca amendament înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 28 martie 2022, având numărul de înregistrare 64682. 

Statusul proiectului

Amendamentul propus a fost respins de majoritatea PSD din Consiliul Local al Municipiului Galați.

Descrierea proiectului

Includerea reabilitării Casei Simion Gheorghiu în Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană și Detaliere Plan de Acțiune, Programe și Proiecte teritoriale și Indicatori de Monitorizare privind Zona Urbană Funcțională a mun. Galați.

30 martie 2022

Textul integral al amendamentului poate fi consultat aici.

Amendamente pentru includerea reabilitării Casei Simion Gheorghiu în bugetul Municipiului Galați pe anul 2021 și în rectificarea bugetară pe anul 2021

Data inițierii

Aceste proiecte au fost susținute ca amendamente înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 13 aprilie 2021, având numărul de înregistrare 77433, respectiv pe 27 septembrie 2021, având numărul de înregistrare 202188.

Statusul proiectului

Amendamentele propuse a fost respinse de majoritatea PSD din Consiliul Local al Municipiului Galați.

În ședința Consiliului Local din 15 aprilie 2021, consilierul local Doru CĂSTĂIAN susține includerea în bugetul acelui an a reabilitării Casei Simion Gheorghiu:

 

În aceeași ședință, consilierul local PACT pentru Galați, Sorin FRASINA, întreabă unde se regăsește pe lista de investiții reabilitarea Palatului Simion Gheorghiu promisă de Primar, întrucât acesta a fost pretextul sub care majoritatea PSD a respins amendamentul nostru:

https://www.youtube.com/watch?v=2BcSpJbATy0&t=1s

Pașii următori: introducerea unui proiect de hotărâre de Consiliu Local de sine stătător, presiune publică, implementarea proiectului în anul 2024, după obținerea majorității în Consiliul Local al Municipiului Galați. 

Descrierea proiectului

Modificarea Anexei IV Programul Obiectivelor de Investiții Propuse a se executa în anul 2021 - Buget local prin includerea acestui obiectiv.

Textul integral al amendamentului poate fi consultat aici.

Campania noastră civică a început cu o serie de acțiuni simple:  

 1. Am demarat o strângere de semnături online pentru salvarea clădirii - peste 1100 de gălățeni au semnat deja. Semnează și tu!
 2. Am depus o cerere la Direcția Județeană de Cultură și am lămurit statutul de monument istoric, printr-un răspuns oficial. Detalii aici
 3. Am solicitat, conform Legii 544/2001, pentru liberul acces la informații, ca Primăria Galați să ne comunice motivele pentru care clădirea a ajuns în starea de abandon actuală, persoanele responsabile și procedurile necesare pentru a o salva. Cererea este disponibilă aici.
 4. Am amplasat bannere de conștientizare pe clădire și continuăm campania, cu ajutorul presei locale și altor voluntari.
 5. Am demarat și o campanie media de promovare a acestui obiectiv:

Continuare

Restul articolului