Depășire navigare

Amplasarea unei plachete comemorative pe clădirea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

UPDATE: În data de 21 decembrie 2022, în cadrul ședinței de Consiliu Local, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul PACT pentru Galați de amplasare a unei plachete comemorative și de redenumire a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, în memoria personalității lui Dimitrie Ioan Frigator. 

 

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 30 decembrie 2020, având numărul de înregistrare 640.


Statusul proiectului

APROBAT

La ședința de Consiliu Local din data de 21.12.2022, proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi PENTRU, 0 ÎMPOTRIVĂ si 0 ABȚINERI.

La data de 28 august 2019, Gregor Teodorescu, președintele PACT pentru Galați, a intervenit în Consiliul Local pentru a cere această reparație istorică în calitate de cetățean.

La data de 30 ianuarie 2021 s-a împlinit termenul legal până la care proiectul ar fi trebuit supus dezbaterii.

La data 27 iulie 2021 proiectul ajunge pe masa Comisiei de Cultură a Consiliului Local, dar nu primește niciun aviz, nici pozitiv, nici negativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 81361/15.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici

La data de 4 februarie 2022, proiectul nostru obține avizul favorabil al Comisiei de atribuire denumiri a județului Galați.

La data de 15 iunie 2022, PACT pentru Galați a depus o acțiune în instanță pentru a obliga, Comisia de cultură să emită un aviz, respectând legea.

La data de 19 decembrie 2022, proiectul obține, în sfârșit, avizul Comisiei de cultură și pe cel al Comisiei de urbanism.

La data de 21 decembrie 2022, proiectul este supus dezbaterii Consiliului Local Galați și este votat în unanimitate.


Acțiune în justiție demarată

DA, împotriva Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 

La data de 22 decembrie 2022, PACT pentru Galați renunță la procesul în instanță.


Descrierea proiectului

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, instituție în subordinea Consiliului Local Galați, funcționează într-o clădire ce a fost construită cu ajutorul unei finanțări private oferită de un donator privat.

Donatorul purta numele de Dimitrie Ioan Frigator. Acesta s-a născut la Brașov în anul 1838, în Schei, fiu al lui Ion Frigator, frate cu Hagi Vasile Frigator. După ce a terminat studiile elementare la școala primară română din Brașov, doi dintre frații lui, Gheorghe și Nicolae, au plecat la unchiul lor Hagi Vasile Frigator, renumit comerciant în Galați. Dimitrie, cel mai mic dintre frați, a plecat la vârsta de 13 ani, la un unchi, comerciant în Focșani.

După câțiva ani, frații Gheorghe și Nicolae s-au retras din comerțul unchiului lor. Este momentul când îl cheamă și pe fratele Dimitrie de la Focșani. Tovărășindu-se, deschid o prăvălie pe str. Brașoveni cu articole de „brașovenie” (haine de lână, încălțăminte, fierărie, etc.) Sporind capitalul, frații Frigator au deschis alte 3 prăvălii pe aceeași stradă. În anul 1870, fratele mai mare, Gheorghe, s-a retras la Brașov, unde a continuat negoțul pe cont propriu. În anul 1877, Nicolae a decedat. Rămas singur și având deplină posibilitate de decizie, Dimitrie Frigator pune la contribuție spiritul și energia sa, ajungând unul dintre cei mai înstăriți comercianți din orașul Galați.

Viața negustorească a lui Dimitrie Frigator a fost împletită și cu acțiunea de ajutorare a celor nevoiași, care găseau în el un sprijin, atunci când nu mai aveau cu ce să-și susțină traiul. Numeroase familii din Galați și Brașov au fost ajutate în viață, iar acest ajutor a fost prelungit și după moartea sa. Datorită testamentului pe care l-a lăsat, s-a construit la Galați ,,Azilul de bătrâni căzuți în sărăcie”, clădire care conținea 18 saloane și anexele necesare. Dimitrie Frigator a fost un comerciant cu mare pricepere, cu energie și stăruință, un demn urmaș al generației de negustori brașoveni care au venit, rând pe rând, la Galați, dezvoltând comerțul românesc. Au lăsat de pe urma lor o serie întreagă de activități comerciale care au continuat să existe și după ei, activități strânse laolaltă pe strada care a și rămas cu denumirea „str. Brașoveni”.

Azilul-de-Batraini-Dimitrie-Frigator_(1).jpg

La moartea sa, autoritățile locale, apreciindu-i meritele, au hotărât să i se dea toate onorurile înmormântărilor oficiale, cu cernirea felinarelor pe străzi, elogii funebre etc. Nu a fost căsătorit și nu a avut copii.

Din averea de aproximativ un milion de lei aur, pe lângă sume importante ce le-a lăsat surorilor și nepoatelor sale, a mai prevăzut în testamentul său olograf, depus la Tribunalul Covurlui sub nr. 17086 din 18 noiembrie 1902, următoarele donații:

PRIMĂRIEI DIN GALAȚI, pe care o instituie ca legatară particulară, îi lăsa următoarele:

  • 60.000 lei aur, pentru a construi o școală de băieți, în partea orașului unde este mai multă nevoie, precum și mobilierul necesar funcționării;
  • 3.000 lei, pentru cantine școlare, înființate în Galați;
  • Spitalului Elisabeta Doamna din Galați, îi lăsa 25.000 lei și o casă cu două etaje în str. Domnească nr. 82, pentru ca din venitul perpetuu al celor două legate, spitalul să înființeze și să întrețină două paturi de bolnavi;
  • 55.000 lei aur, pentru construirea unui azil de bătrâni căzuți în sărăcie, iar 5.000 lei pentru a cumpăra mobilierul necesar. Pe frontispiciul din marmură al azilului de bătrâni, dorea gravată următoarea inscripție: „Azilul de bătrâni ridicat și construit de Dimitrie Ioan Frigator, din banii și cupe cheltuiala sa”

Dimitrie Frigator s-a statornicit în inima concetățenilor săi ca un mare filantrop și ca un exemplu de om de bine.

Azilul funcționează și azi, pe str. Domnească sub numele de „Centru multifuncțional de servicii sociale Galați”.

În urma documentării efectuate de către membrii PACT pentru Galați, a fost identificat în cadrul Arhivelor Naționale, filiala Galați, testamentul lăsat de Dimitrie Ioan Frigator înregistrat la judecătoria Covurlui. Acesta specifica următoarele: „azilul va purta pe frontispiciul lui, gravată pe piatră de marmură cu litere mari vizibile și cetibile inscripțiunea: „Azilul de bătrâni ridicat și construit de Dimitrie Ioan Frigator, din banii și cu cheltuiala sa”.     

Cererea Primarului din acea vreme pentru montarea plachetei.

Cerere_placă.jpg

Schița plachetei 

Schița_plăcii.jpg

Așa va arăta placheta ce va fi amplasată în urma demersului nostru

QT3B5964-cu-placa-comemorativa-detaliu.jpg


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului