Depășire navigare

Permiterea călcării ierbii

UPDATE: În data de 4 iulie 2023, consilierii locali PACT pentru Galați au depus un amendament la proiectul inițial, conținând o serie de activități care vor fi permise, în mod explicit, pe spațiile verzi din oraș. Amendamentul poate fi citit aici.

Parcurile din municipiul Galați trebuie să devină spații pentru gălățeni, în care aceștia să își petreacă timpul liber, bucurându-se de beneficiile naturii și de spațiul verde, liniștea și aerul curat pe care acestea le oferă. 

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 17 decembrie 2021, având numărul de înregistrare 264470.


Statusul proiectului

În data de 4 iulie 2023, consilierii locali PACT pentru Galați au depus un amendament la proiectul inițial, conținând o serie de activități care vor fi permise, în mod explicit, pe spațiile verzi din oraș. Amendamentul poate fi citit aici.

Până în prezent, Secretarul General al Municipiului Galați nu a introdus proiectul în procedura de transparență decizională, în ciuda faptului că legea impune acest lucru și că am solicitat acest lucru printr-o cerere care poate fi consultată aici

Inițial, proiectul a fost blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69530/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

În pregătire, în cazul în care proiectul nu va fi supus dezbaterii publice prin procedura de transparență decizională. 


Descrierea proiectului

În prezent, în municipiul Galați, există un număr redus de parcuri raportat la numărul de locuitori. Conform recomandărilor Comisiei Europene, spațiul verde per cap de locuitor trebuie să ajungă la 26 m.p. până în 2050. Conform Urban Data Plus Platform a Comisiei Europene, în prezent, la Galați media este de 4,4, m.p. de spațiu verde pe cap de locuitor. (https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/space-and-the-city#sections)

În municipiul Galați, există una dintre cele mai mari concentrări de blocuri de locuințe din România, după capitală. Există multe cartiere care nu sunt deservite de niciun parc mare, cu suprafață verde extinsă, ci doar de mici zone cu  arbori și arbuști, în care predomină aleile și zonele betonate excesiv.

O altă realitate a Galațiului o reprezintă parcurile cu potențial verde dar care nu sunt întreținute și pentru care singurele investiții din ultimii ani au fost cele în împrejmuite din beton sau sârmă. (ex: Parcul Cloșca, Parcul Dunărea etc.).

Parcurile din orașele din vestul Europei sau din Statele Unite ale Americii sunt orientate spre comunitate în sensul în care sunt spații în care locuitorilor li se permite desfășurarea de activități de petrecere a timpului liber pe spațiul verde întrucât spațiul verde trebuie redat locuitorilor. Modele pot fi identificate în orice parc din Europa (Londra - Hyde Park, Munchen - parcul Grădina Englezească) și chiar în alte orașe din România, precum  Iași, Timișoara, Brașov, Cluj. Acolo, toți vizitatorii pot petrece timpul liber cu diferite activități de relaxare, direct pe iarbă. 

În ceea ce privește spațiile verzi din interiorul parcurilor municipiului Galați, acestea vor constitui zone de relaxare, propice lecturii, activităților sportive - gimnastică, jocuri, meditație, vizionari de filme pe ecrane de proiecție.

Toate aceste aspecte prezentate contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor din municipiul Galați prin îmbunătățirea accesului la spații verzi și la zone special amenajate, în aer liber, pentru activități de relaxare sau sportive. 

Pentru a aduce toate beneficiile expuse mai sus în comunitatea gălățeană, este necesară modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați adoptat prin H.C.L. nr. 248/16.04.2021, prin abrogarea articolului care interzice practicarea de jocuri sportive pe spațiile verzi.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului