Depășire navigare

Dreptul consilierilor de a depune amendamente