Depășire navigare

Institutul Francez la Galați

În pofida faptului că există un parteneriat între Municipiul Galați și orașul francez Pessac și un interes din partea elevilor și studenților, precum și a adulților care doresc să studieze limba franceză, în ultimii ani, intensitatea relațiilor cu Franța, pe plan cultural și nu numai, s-a redus în mod vizibil. În acest sens, reluarea activităților legate de înfrățirea celor două orașe este necesară, precum și inițierea unei colaborări cu Institutul Francez, al cărui rol este promovarea limbii și culturii franceze în străinătate și care este deja prezent în România.

Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 17 decembrie 2021, având numărul de înregistrare 264509.


Statusul proiectului

Blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69546/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

În pregătire, împotriva Primarului Municipiului Galați pentru blocarea abuzivă a inițiativei noastre. 


Descrierea proiectului

Învățarea limbii franceze este susținută în Galați în majoritatea școlilor și liceelor și la nivelul universitar în cadrul Facultății de Litere a Universității Dunărea de Jos din Galați până la nivelul studiilor masterale și la Danubius Foreign Language Center.

Totuși, numărul de elevi și studenți care studiază limba franceză este în descreștere din cauza lipsei susținerii din partea autorităților locale, ceea ce conduce la slăbirea legăturilor culturale, lingvistice și economice cu Franța.

Galațiul este înfrățit cu orașul francez Pessac din iulie 1991 când a fost semnat Protocolul de Prietenie între Primarul oraşului Pessac, domnul Alain Rousset şi Prefectul judeţului Galaţi, domnul Traian Mândru, urmând, pe data de 30 iunie 1993  semnarea la Pessac a Documentului oficial de înfrãţire între cele douã oraşe.

În perioada 1993-2015 s-au desfășurat mai multe proiecte în domeniile social, al sănătății, economic și al protecției mediului. Au avut loc întâlniri în Galați și în Pessac pentru elevi și studenți, profesori, specialiști, antreprenori. Unele activități au primit finanțare din partea Ministerului Afacerilor Externe Francez, însă din 2012 au fost stopate manifestările.

Există în Galați, încă din 2001, o instituție privată, Biblioteca Franceză “Eugen Ionesco”, care este prea puțin susținută de autoritățile locale.

Principala structură pentru promovarea culturii și învățământului în limba franceză este Institutul Francez care nu este reprezentat ca instituție în Galați.

-        Posibilități de a susține examenul DELF în Galați există la Liceul “Al.I. Cuza” pentru elevi, respectiv pentru studenți examenele DELF/DALF la Danubius Foreign Language Center, dar informația respectivă nu este accesibilă publicului larg, rezultând un număr redus de candidați.

Din cauza faptului că nu există în Galați o filială a Institutului Francez, candidații sunt nevoiți să susțină examenul DALF, la sediul cel mai apropiat, de la Iași sau București.

Institutul Francez are filiale în municipiile București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, și este activ printre altele, în următoarele domenii:

o  Organizează de 25 de ani festivalul filmului francez (în locația proprie la Cinema “Elvire Popesco” în București, și în alte 12 orașe din România printre care și municipiul Brăila).

o   Contribuie la viața intelectuală și culturală cu mai multe proiecte: concursuri video, expoziții, întâlniri cu artiști, saloane literare, lansări de cărți, traduceri, proiecte asociative (spre exemplu, susține revista “Aripi”), luna culturilor digitale, manifestări artistice: teatru, muzică, lecturi, festivalul de arte performative stradale Impuls, săptămâna cafenelelor, ateliere de benzi desenate, balul Popular de Ziua Franței.

o   Susține învățarea limbii și literaturii franceze prin ateliere cu preșcolari și elevi în propria locație cu activități în aer liber, povești și jocuri, ateliere de actorie pentru copii și adolescenți, oferta de cărți și metode de învățare a limbii franceze, întâlniri francofone, ateliere de conversație, simpozioane despre pedagogie / strategii didactice, concursuri între elevi, cluburi de vacanță, acordare de burse pentru stagii de vară în Franța.

o   În privința examenului DELF/DALF (Diplomă de Studii în Limba Franceză, Diplomă Aprofundată în Limba Franceză): propune sesiuni facultative de simulare a examenelor pentru toate nivelurile de la A1 la C1, organizează ateliere de conversație și cursuri personalizate, organizează sesiuni de examen.

Diploma DELF/DALF este eliberată de către Ministerul Educației Naționale din Franța în vederea certificării cunoștințelor de limba franceză ale candidaților străini. Această diplomă este recunoscută pe plan internațional și acceptată de universitățile și școlile superioare din țările francofone, precum și de angajatori.

Pentru a intensifica și susține legăturile culturale, lingvistice și economice cu Franța, este necesară inițierea următoarelor activități:

Demararea discuțiilor cu reprezentanții Institutului Francez în vederea deschiderii unei filiale a acestei organizații în municipiul Galați.

Mandatarea unui consilier local împuternicit să reprezinte interesele Municipiului Galați în vederea inițierii unor discuții exploratorii care vor duce la crearea unui parteneriat cu Institutul Francez și reluării activităților legate de înfrățirea municipiului Galați cu orașul Pessac.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului