Depășire navigare

Ședință Specială a Consiliului Local împreună cu Consiliul Județean al Elevilor

UPDATE: În data de 4 iulie 2023, consilierii locali PACT pentru Galați, Doru Căstăian și Gregor Teodorescu, au depus un amendament la proiectul inițial, conținând un regulament cu privire la modalitatea organizării unui program de shadowing și a ședinței anuale. Amendamentul poate fi citit aici.

Galațiul suferă de o depopulare masivă, pierzând în ultimii 30 de ani peste 100.000 de locuitori. În același timp, foarte mulți oameni tineri beneficiază de o mobilitate sporită și își aleg orașul în care trăiesc și în care își cresc copiii în funcție de slujba pe care o au și nu-și mai aleg slujba în funcție de orașul în care trăiesc.

 

În același timp, în ultimii ani, contează din ce în ce mai mult și alte criterii de alegere a orașului în care tinerii se stabilesc, precum calitatea locuirii dar, mai ales, condițiile educaționale de care beneficiază copiii.


Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 16 decembrie 2021, având numărul de înregistrare 263073.


Statusul proiectului

În data de 4 iulie 2023,consilierii locali PACT pentru Galați, Doru Căstăian și Gregor Teodorescu, au depus un amendament la proiectul inițial, conținând un regulament cu privire la modalitatea organizării unui program de shadowing și a ședinței anuale. Amendamentul poate fi citit aici.

Până în prezent, Secretarul General al Municipiului Galați nu a introdus proiectul în procedura de transparență decizională, în ciuda faptului că legea impune acest lucru și că am solicitat acest lucru printr-o cerere care poate fi consultată aici

Inițial, proiectul a fost blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 69565/01.04.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

În pregătire, în cazul în care proiectul nu va fi supus dezbaterii publice prin procedura de transparență decizională. 


Descrierea proiectului

Numeroase studii și cercetări arată faptul că, în ultimii ani, generațiile de tineri (generația Z, cunoscută și sub numele de Takers, generația IGen etc) demonstrează trăsături colective care, deși pot părea paradoxale, fac parte dintr-un profil complex de care autoritățile locale și naționale trebuie să țină cont atunci când elaborează strategii și politici dedicate educației și atragerii celor mai valoroși dintre tineri în viață publica. Astfel, pe de o parte putem constata o implicare mai substanțială a tinerilor (în special în perioada adolescenței medii, 15-20 de ani) în proiecte civice și organizaționale care privesc binele public (activitate de voluntariat, militantism civic, antreprenoriat organizațional etc). Pe de altă parte, exact această categorie de vârstă se remarcă printr-un absenteism marcat la alegerile locale și naționale, prin dezinteres endemic față de viața politică și printr-o percepție acută a distanței decidenților politici față de problemele și interesele lor reale. Acest lucru credem că poate fi ameliorat și că o implicare mai substanțială a tinerilor în activitatea politică locală, împreună cu o atenție sporită și sistematică la problemele lor, ar putea constitui o premisă pentru creșterea atașamentului și interesului tinerilor pentru activitatea administrativă și politică. Conform ghidului CNE, viziunea structurii reprezentative a elevilor este “ca elevii să reprezinte o forță în societate, atât în procesul decizional care privește viața școlară a societății, cât și în schimbarea și îmbunătățirea acesteia.” Pe termen lung, aceasta va contribui la creșterea atașamentului față de comunitate și la creșterea implicării directe sau indirecte în viața comunității. De aceea, considerăm că un prim pas ar putea fi reprezentat de organizarea unui eveniment deloc costisitor,  dar cu un potențial simbolic enorm: organizarea unei ședințe anuale speciale în prezenta reprezentanților Consiliului Județean al Elevilor. Președintele Consiliului Județean al Elevilor sau un reprezentant al acestui Consiliu va prezida ședința și va propune simbolic ordinea de zi a ședinței. În cadrul ședinței speciale vă fi prezentat un raport anual al CJE în care elevii să prezinte Consiliului Local principalele lor probleme și provocări. De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, se va decerna premiul Premiul Municipiului Galați pentru Implicare Civică și Socială Consiliului Școlar sau elevului care se remarcă prin activitatea cea mai consistentă în domeniul civic și politic pe plan local. Premiul va fi în cuantum de 500 de lei și se va asigura din bugetul local sau din alte fonduri la dispoziția administrației locale. De asemenea, precizăm că premiul și ședința publică specială se vor referi strict la activitatea consiliilor școlare de la nivelul municipiului Galați, acestea acționând ierarhic sub coordonarea Consiliului Județean al Elevilor. Ședința specială va fi convocată în luna decembrie a fiecărui an calendaristic în funcție de condițiile de la momentul respectiv. 


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului