Depășire navigare

Centru educațional non-formal

Am introdus în Consiliul Local propunerea de includere a strategiei de încurajare a educației informale și nonformale din Municipiul Galați în cadrul „Strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană şi Detaliere Plan de Acţiune, Programe şi Proiecte teritoriale şi Indicatori de monitorizare privind Zona Urbană Funcţională a municipiului Galaţi." 

Data inițierii

Am susținut proiectul sub formă de amendament depus la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 28 martie 2022, având numărul de înregistrare 64669.


Statusul proiectului

Amendamentul a fost supus la vot și respins de Primarul Pucheanu și de majoritatea PSD din Consiliul Local al Municipiului Galați.

Pașii următori: introducerea unui proiect de hotărâre de Consiliu Local de sine stătător, presiune publică, implementarea proiectului în anul 2024, după obținerea majorității în Consiliul Local al Municipiului Galați. 


Descrierea proiectului

Educaţia a părăsit de mult timp graniţele fizice ale şcolii. Peste tot în lumea civilizată, educaţia devine inclusivă, extinsă, adaptată noilor tehnologii, deschisă către antreprenoriat şi plurivalentă. În noile paradigme educaţionale, accentul este pus mai puţin pe calificare disciplinară şi mult mai mult pe integrarea unor arii de expertiză şi de activitate diversă. În municipiul Galaţi, educaţia informală şi nonformală este subreprezentată la nivelul scolilor în raport cu educaţia formală asigurată, într-o proporţie covârşitoare, de oferta din sistemul de stat. În acest moment există doar câteva proiecte în zona educaţiei informale şi nonformale (proiectele locale ale Fondului Ştiinţescu, anumite activităţi din cadrul proiectelor Erasmus sau proiecte cu impact mic, de regulă la nivelul unităţilor şcolare sau proiecte, de asemenea, cu impact restrâns bazate pe iniţiativă privată. Totusi, trebuie remarcat că există o cerere sensibilă a societăţii locale pentru extinderea posibilităţilor de educaţie non formală şi apreciem  că este de datoria municipalităţii să vină în întâmpinarea acestei cereri. Actualmente, la nivelul oraşului, există iniţiative diverse, dar care sunt încă insuficiente: cursuri artistice, croitorie şi handmade, cluburi sportive, cursuri de limbi străine (între care anumite limbi rare), cursuri de fotografie sau de dans. Tradiţia europeană a parteneriatului public-privat în dezvoltarea comunităţilor este încă un motiv pentru ca administraţia publică locală gălăţeană să fie receptivă la ideea deschiderii şi întreţinerii unui spaţiu pentru educaţie in- şi nonformală unde cei interesaţi să îşi poată desfăşura activităţile la cerere şi în interiorul căruia să poată funcţiona şi un centru permanent de informare cu privire la posibilităţile pe care le oferă oraşul. 

Prezenţa, la Galaţi, a unei şcoli nonformale permanente se impune ca o necesitate. Administraţia publică locală poate asigura un spaţiu dedicat acestui obiectiv, un spaţiu pe care să îl întreţină şi să îl utilizeze pentru a încura iniţiative de dedicate educaţiei informale şi nonformale.

Această şcoală ar reprezenta o iniţiativă importantă în efortul susţinut de jos în sus pentru reformarea mentalităţilor din sistemul de educaţie şi, deopotrivă, o cale de a crea medii prietenoase şi inclusive atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Cum există deja un număr important de profesori care practică acţiuni de voluntariat pe termen mediu şi lung, considerăm că este absolut fezabil ca activităţile de la şcoala in- şi nonformală să se desfăşoare în regim de voluntariat. De asemenea, un astfel de centru ar asigura, pe lângă o abordare inter- și transdisciplinară a educaţiei, practicarea unor activităţi educative care nu sunt cuprinse în actualul curriculum oficial: cercetăşie, abilităţi de viaţă, cunoaşterea oraşului şi a comunităţii în ansamblu în maniere mai puţin formale. De asemenea, existența acestui spațiu ar putea reprezenta un mediu perfect de intalnire a inițiativelor din mediul școlar sau atașate în diferite maniere școlii cu proiectele venind dinspre mediul privat. Apreciem că este una dintre atribuțiile administrației locale să își asume rolul de mediator între aceste componente ale societății locale.


Textul integral al amendamentului poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului