Depășire navigare

Burse de specializare pentru profesori

UPDATE: În data de 4 iulie 2023, consilierii locali PACT pentru Galați au depus un amendament la proiectul inițial, conținând un regulament cu privire la modalitatea și criteriile de acordare a burselor pentru profesori. Amendamentul poate fi citit aici.

În data de 10 februarie 2022, consilierii locali PACT pentru Galați au depus un amendament la proiectul de buget pe anul 2022 pentru a include în acesta suma necesară acordării burselor.

Amendamentul a fost respins de Primar și de consilierii PSD, dar Primarul a promis că, dacă revenim cu un proiect de hotărâre pe acest subiect, îl va susține. Până în prezent, proiectul nu a fost nici măcar pus pe ordinea de zi sau introdus în procedura de transparență decizională.

Educația este fundamentul unei națiuni și baza dezvoltării atât la nivel național, cât și la nivel regional și local. Constatăm în deceniile de după Revoluție că, în ciuda eforturilor susținute ale multor profesori români de a se ridica din punct de vedere profesional la înălțimea exigențelor epocii complexe pe care o trăim, putem vedea că, în România, comunitatea profesorală nu reușește în mod satisfăcător să dezvolte o conștiință profesională și să se conecteze, din punctul de vedere al mentalității, la bunele practici care caracterizează sistemele performante de educație. 

Finlanda este țara europeană cu cel mai apreciat sistem educațional din lume, reușind să îmbine perfect educația teoretică și dezvoltarea de abilități practice ale elevilor. Acesta este motivul pentru care am introdus în Consiliul Local propunerea de acordare a 6 burse de specializare în Finlanda unor profesori din municipiul Galați, ca parte a unui proiect pilot de înființare a unui corp de profesori formați în cele mai avansate tehnologii de predare din lume care să distribuie și să implementeze cunoștințele dobândite, la nivel local.


Data inițierii

Acest proiect de hotărâre a fost înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 11 martie 2022, având numărul de înregistrare 52410.


Statusul proiectului

În data de 4 iulie 2023, consilierii locali au depus un amendament la proiectul inițial, conținând un regulament cu privire la modalitatea și criteriile de acordare a burselor pentru profesori. Amendamentul poate fi citit aici.

Până în prezent, Secretarul General al Municipiului Galați nu a introdus proiectul în procedura de transparență decizională, în ciuda faptului că legea impune acest lucru și că am solicitat acest lucru printr-o cerere care poate fi consultată aici

Inițial, proiectul a fost blocat de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 124115/14.06.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici


Acțiune în justiție demarată

În pregătire, în cazul în care proiectul nu va fi supus dezbaterii publice prin procedura de transparență decizională. 


Descrierea proiectului

Sistemul de învățământ finlandez se clasează pe primele locuri din lume la testele PISA atât la abilitățile de citire, cât și la știință și matematică (https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FIN.pdf).  

În acest moment, în educaţia românească s-au desfăşurat deja paşi concreţi pentru apropierea de sistemul finlandez şi introducerea de bune practici nordice compatibile cu tradiţiile pedagogice româneşti şi cu nevoile actuale de schimbare sistemică din educaţia românească. De aceea, credem că este important ca Galaţiul să îşi aducă aportul la acest efort, numărându-se printre municipiile din avangarda schimbării educaţiei româneşti şi printre administraţiile determinate să contribuie la bunele practici comunitare de ameliorare a calităţii în învăţământul românesc.

Până în acest moment, există mai multe iniţiative la nivel naţional în direcţia apropierii de educaţia finlandeză. Astfel, Casa Corpului Didactic Buzău a organizat cursuri de formare pentru directorii de şcoli în parteneriat cu Municipiul Buzău, cursuri de formare susţinute de Ari Pokka, expert finlandez în educaţie, fost preşedinte al Confederaţiei Internaţionale a Directorilor de Şcoală, precum şi al Asociaţiei Directorilor de Şcoală din Finlanda, creator de politici naţionale şi internaţionale de mare impact. De asemenea, în anul şcolar următor, 2.000 de preşcolari şi elevi din clasa pregătitoare din Buzău vor beneficia de pedagogia finlandeză în cadrul unui proiect derulat, în premieră naţională, de Primărie şi Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman". Programul se va desfăşura sub patronajul ambasadei Finlandei în România. De asemenea, în acest moment există şcoli şi grădiniţe finlandeze în România, activând la Sibiu, Cluj-Napoca şi, mai recent, Braşov. Recent, a fost publicată cartea lui Ari Pokka despre managementul şi leadership-ul finlandez, în traducerea profesorului gălăţean Doru Valentin Căstăian, unul dintre iniţiatorii acestui proiect de hotărâre. Cu alte cuvinte, există o nevoie tot mai consistentă de educaţie nordică de calitate şi un interes tot mai crescut printre profesorii români şi gălăţeni pentru educaţia finlandeză. Mai mult, există deja administraţii locale care sprijină activ performanţele profesorilor şi eforturile lor de pregătire la cel mai înalt nivel, cum este cazul administraţiei municipiului Cluj-Napoca, care oferă vouchere profesorilor. 

În realizarea regulamentului de acordare a celor şase burse anuale pentru profesori din municipiul Galați, se va ţine cont de următoarele criterii:

Criteriu eliminatoriu:

  • Cunoașterea limbii engleze la nivel nativ certificat de un atestat recunoscut la nivel internațional;
  • Profesorul să fi fost deja acceptat la un program de formare la o instituție de formare în domeniul educațional din Finlanda.

Criterii de departajare:

  • Activitatea şcolară a profesorilor, certificată de unitatea de învăţământ la care lucrează prin orice înscris din care să reiasă numărul de ore de activitate;
  • Gradul de implicare în comunitate, certificată prin contract de voluntariat sau alt tip de certificat din care să reiasă numărul de ore de activitate desfășurată;
  • Gradul de implicare în activităţi de formare şi extra curriculare de la nivelul şcolii, de la nivelul instituţiilor furnizoare de formare și de la nivelul ONG-urilor implicate în ameliorarea procesului de învăţământ în anul şcolar anterior celui în care se depune candidatura, certificat prin orice înscris (diplomă, certificat, adeverință, contract etc.) din care să reiasă numărul de ore de pregătire în domeniu.

Bursele vor fi acordate din bugetul municipiului Galaţi.

Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului