Depășire navigare

Acțiuni umanitare pentru refugiații sosiți la Galați

Municipiul Galați găzduia, în momentul depunerii acestui proiect, 200 de refugiați ucraineni cazați de către voluntari, asociații non-guvernamentale, biserici și alți agenți privați. Aceștia se aflau în imposibilitatea de a se întreține din cauza faptului că nu puteau efectua schimb valutar și, totodată, nu beneficiau de surse de venit în lei, euro sau alte monede acceptate în Uniunea Europeană.

Data inițierii

Am înregistrat proiectul de hotărâre de Consiliu Local la Registratura Generală a Municipiului Galați pe 15 martie 2022, având numărul de înregistrare 55250.


Statusul proiectului

Proiectul a devenit caduc după blocarea acestuia de către Primarul Municipiului Galați prin încălcarea articolului 136 din Codul Administrativ.

Din acest motiv, am depus o plângere prealabilă cu numărul 124122/14.06.2022 la Primăria Municipiului Galați care poate fi accesată aici. 


Descrierea proiectului

Pentru întrajutorarea lor, gălățenii s-au mobilizat exemplar, iar societatea civilă a răspuns prompt nevoilor acestora. Au fost puse la dispoziție locuri de cazare de către Grădinița Bambi (10), Biserica Speranța (15), Asociația Militarilor Veterani (5), Biserica Emanuel (62), Biserica Filadelfia (60), S.C. Art Therapy (45), Pensiunea Elly (20) și Asociația Oastea Domnului (15). Aceste persoane au pus la dispoziție locurile de cazare în mod gratuit. Pentru asigurarea hranei zilnice, unități de alimentație publică din municipiul Galați au adoptat o politică non-profit și acordă porții zilnice în regim de cost, de prânz și cină, la prețuri modice, de 55 de lei pe zi în medie, printre care Vila Bordeaux, Grill, Lofters, Wonderfood, Hazard, Pescăruș, Craft, Hera, Casa Gustului, McDonalds, Urban, Caju și Autentic.

De asemenea, livrarea meselor calde se realizează gratuit, iar coordonarea întregului proces a fost realizată de către unul dintre binecunoscuții voluntari gălățeni, doamna Dana Hâncu. Este de menționat faptul că, în acest context, au fost livrate, până acum, peste 2000 de mese calde, totalizând peste 22.000 de euro, toate fiind achitate sub formă de donații ale cetățenilor din Galați. Media persoanelor cazate zilnic în cadrul centrelor de mai sus este de 250. Se observă că societatea civilă a reacționat prompt, s-a autoorganizat mult mai repede decât autoritățile publice și a răspuns unei nevoi umanitare confirmând trăsătura binecunoscută a românilor, de ospitalitate. Recent, cantina de ajutor social a municipiului Galați a fost introdusă în fluxul de aprovizionare cu hrană, dar produsele puse la dispoziție au fost și sunt, în acest moment, insuficiente și au fost refuzate de multe ori de către beneficiari din cauza calității scăzute.

Calitatea scăzută este cauzată de faptul că, prin H.G. nr. 903/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, se stabilește un nivel minimal de doar 12 lei/persoană/zi, sumă din care este imposibil de asigurat două mese corespunzătoare pe zi pentru copii, femei și bătrâni, persoane care constituie majoritatea refugiaților din Ucraina. Acest lucru este valabil chiar și în condițiile în care cantina de ajutor social din municipiul Galați ar depăși nivelul minimal al alocației până la suma de 20 lei/persoană/zi. De asemenea, Guvernul României a emis OUG nr. 15/27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care face referire la refugiații care sunt cazați în unitățile de cazare puse la dispoziție de statul român.

Refugiații care nu se încadrează în această categorie, fiind găzduiți în unități de cazare private (biserici, hoteluri, grădinițe, asociații), nu beneficiază nici de hrana decontată în valoare de 10 lei/zi/persoană în conformitate cu art. 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. În concluzie, asigurarea hranei pentru persoanele ce fac subiectul prezentei hotărâri nu se află în atribuțiile niciunei alte instituții din subordinea Guvernului României. Având în vedere cele expuse mai sus, este necesar ca și autoritățile publice locale să vină alături de societatea civilă și să se ridice la înălțimea acesteia contribuind cu o sumă de bani pentru asigurarea hranei pentru persoanele lovite de dezastru.


Textul integral al proiectului de Hotărâre de Consiliu Local poate fi consultat aici.

Continuare

Restul articolului